Sparebank1 SMN støtter Tillerbyen skolekorps

Tillerbyen skolekorps er tildelt støtte fra Sparebank1 SMN!

Sparebank 1 SMN skriver:
"Vi viser til din søknad om støtte til Nye uniformer til aspiranter og juniormedlemmer i Tillerbyen skolekorps.. Vi er glad for å fortelle at TILLERBYEN SKOLEKORPS er tildelt kr. 20 000 av vårt samfunnsutbytte. Samfunnsutbyt­tet er en del av konsernets overskudd, og tildeles små og store tiltak som bidrar til bærekraftig utvikling av Midt-Norge. Nettopp denne aktiviteten er plukket ut til å bidra til dette. Du/dere spiller derfor en viktig rolle i forvaltningen av de verdier som er skapt i og for lokalsamfunnet."
Vi i korpset er glade for at Sparebank1 SMN ser verdien av aktiviteten vår.  Støtten fra Sparebank 1 SMN vil bli brukt til uniformer til korpset.  Korpset har fått mange nye aspiranter de siste to årene, og vi trengte derfor flere drilluniformer, uniformsjakker og uniformsbukser i størrelser som passer til våre yngste medlemmer.  De nye uniformene er allerede innkjøpt, og ble tatt i bruk på 17.mai i år.