Støtt Tillerbyen skolekorps våren 2020! Koronasituasjonen gjør at korpset risikerer å miste inntekter.

På denne tiden av året pleier vi å ha flaskeinnsamlinger og andre dugnader som er en svært viktig inntektskilde for korpset vårt. Men pga koronaviruset og restriksjoner på aktivitetene våre får vi dessverre ikke gjennomført som vanlig våren 2020. Mye av årets inntekter står i fare for å gå tapt, og det kan få stor innvirkning på korpsets aktiviteter videre. Vi er veldig takknemlig for all hjelpen vi kan få - støtt oss i denne spleisen.

https://spleis.no/102202

Du kan også støtte korpset ved VIPPS til nr 11729 og ved å bruke Grasrotandelen.