Påmelding av nye aspiranter gjøres via våre nettsider. Klikk her for å gå direkte til påmeldingsskjema

I påmeldingsskjema kan dere legge inn 3 instrumentønsker.
De fleste som starter i korpset får førsteønsket sitt, men vi vil gjerne se helheten av påmeldinger før vi fordeler instrumenter.
Vi gir beskjed om instrumentfordeling i god tid før søknadsfristen til kulturskolen slik at dere kan sende inn søknad til kulturskolen.
Kulturskolen har søknadsfrist 1.juni for nye korpsmusikanter. På grunn av kulturskolens frist oppfordrer vi alle som ønsker å begynne i korpset fra høsten om å sende inn påmelding med instrumentønske snarest mulig.

Slik foregår påmeldingen.
1. Dere sender inn påmelding til korpset, med instrumentønske.
2. Korpset fordeler instrumenter og gir tilbakemelding om hvilket instrument dere får.
3. Dere søker om plass i Trondheim kulturskole

På kulturskolen får barnet undervisning av en musikklærer på sitt instrument. Undervisningen i kulturskolen skjer enkeltvis eller i små grupper med elever på samme instrument og nivå. De fleste av våre musikanter får kulturskoleundervisning på en av skolene i vår bydel.
På korpsøving på torsdager øver aspirantene sammen som gruppe, under ledelse av våre dyktige dirigenter.

Se også nettsidene våre om innmelding i korpset: Melde deg inn i korpset