Har du et barn (2. klassing eller eldre) som har lyst til å begynne i Tillerbyen skolekorps fra høsten? Innmeldingsskjema finner du på korpset sine nettsider.  Her finner du informasjon om innmelding i korpset.