Velkommen til Tillerbyen skolekorps

Tillerbyen skolekorps er skolekorpset til Tonstad, Rosten og Hårstad skoler i Tillerbyen i sørlige del av Trondheim.

På denne nettsiden kan dere som er medlemmer finne relevant informasjon, som terminlister og vaktlister. For deg som ikke er med i korpset, men er interessert i vite mer oss, så kan du finne informasjon her eller kontakte oss. Har du lyst til å begynne i korpset vårt, se siden «melde deg inn i korpset«.  For kontaktinformasjon, gå på siden «Kontakt«.

Velkommen

Styret i Tillerbyen Skolekorps