Program for 17. mai 2019 på Tiller

Årets 17.mai tog starter ved Tonstad skole kl 11. Etter toget er det leker og kafe på Hårstad, Rosten og Tonstad skoler.  I dokumentet under finner du detaljert program for dagen, oppstillingsplass og ruten for barnetoget:

17. mai program Tiller 2019