Om Tillerbyen Skolekorps

Tillerbyen skolekorps ble stiftet i 1982. Våre medlemmer er gutter og jenter fra 8-19 år fra Tonstad, Rosten og Hårstad skolekretser på Tiller i Trondheim. Korpset har i dag ca 55 medlemmer fordelt på aspirantkorps, juniorkorps, og hovedkorps.

Du har kanskje sett korpset marsjere i sine røde uniformer, eller hørt korpset spille, enten i gatene eller på konsert.  Vi spiller også sammen med mange andre korps i sosiale arrangementer, som konkurranser, seminarer, turer og festivaler. Hver sommer drar vi på korpstur, enten i Norge eller til utlandet og det er kjempemoro. Kunne du tenke deg en 17. mai uten korpsmusikk i Tillerbyen? Ikke vi heller. Da stiller vi opp! Men gjennom året spiller vi mye forskjellig og gjør mye annet gøy. Foreldrene er også inkludert i den sosiale siden ved korpset. Det er moro å bli kjent med andre som har musikkinteresserte barn! Dugnadsaktiviteten er på et akseptabelt nivå, forutsigbart og godt organisert.

Skolekorpset melder alle sine medlemmer inn i Trondheim kommunale kulturskole (TKK) hvor de får instrumentundervisning. Det legges vekt på musikkglede hos barna, og opplæringa består av sang, lek og samspill basert på gehør og musikalsk eksperimentering. Slik opplever barna ekte musikk og musikkglede. Barna lærer å samarbeide og være kreative gjennom forskjellige aktiviteter, i tillegg til å få en musikalsk ballast som de vil ha glede av resten av livet. Vi opplever en god stemning på øvelsene, fornøyde musikanter og svært lite fravær.

Korpset består av :

  • Aspirantkorps:  Disse er de ferskeste musikantene som har spilt i under ett år.
  • Juniorkorps: Det 2. og 3. året man spiller er man med i juniorkorpset.
  • Hovedkorps:  De som har spilt i 3  år eller mer.
  • Drilltropp:  Aspirantene har mulighet til å være med i drilltropp på 17. mai det første året de er med i korpset vårt.

Tillerbyen skolekorps har korpsøving på Tonstad skole på torsdager, unntatt i skoleferier og på skolenes fridager.

Å vokse opp i og med korps gir mange verdifulle erfaringer og egenskaper. Korpset er et trygt og sosialt sted å være, og vi har et helt spesielt samhold mellom de ulike aldersgruppene. Barna får en meningsfull hobby for livet og de lærer seg å bli glade i musikk.