Melde deg inn i korpset

Velkommen til deg som ønsker å bli medlem i Tillerbyen Skolekorps. Ved å melde inn musikanten før 1. juni sørger du for at ditt barn inkluderes i våre medlemslister, du får informasjon om sesongstart fra oss, samt at barnet ditt stiller først i køen som elev ved Kulturskolen til høsten. Tillerbyen skolekorps krever at alle aspiranter søker om plass ved Kulturskolen slik at barnet får undervisning på sitt instrument (15- 20 minutter pr uke). Vi formidler lister over våre aspiranter til Kulturskolen, men ellers er dette noe foreldrene må søke om selv etter at korpset har tildelt instrument.

Det er hverken dyrt eller spesielt arbeidskrevende å være med i korps. Vår kontingent er pr dags dato 950 kroner pr halvår. Første halvår er dugnadsfritt for aspirantfamiliene slik at dere skal lære dere å bli kjent med oss. Om dere velger å melde dere ut etter de første øvingene fordi dette likevel ikke er noe for dere, faktureres ingen kontingent fra korpset. Det kreves ikke at man har eget instrument for å begynne i korpset – vi leier ut instrumenter til våre medlemmer for en symbolsk sum. Kulturskolen har sine egne satser og regler og kommer i tillegg til korpsets aktiviteter.

Alle kan velge inntil 3 instrumenter i prioritert rekkefølge. Korpset vil tildele instrument ut fra hvilke behov vi har i korpset og hvilke instrumenter vi har tilgjengelige, men gjør vårt beste for å imøtekomme spesielle ønsker. Vi kommer tilbake med mer detaljert info etter fristens utløp 1. juni.

Her finner du påmeldingsskjema for innmelding i korpset.

Har du flere spørsmål?  Ta kontakt med styret på styret@tillerbyen-skolekorps.no.